Välkommen till Folkbildningsforum Gasklockorna

Folkbildningsforum är ett samarbete mellan studieförbunden SV Gävleborg, ABF Gästrikebygden, Studiefrämjandet Mitt.

Folkbildningsforum i Gävle är en plattform som får människor att växa genom att vi upptäcker både våra egna men också andras styrkor, kreativitet och tillgångar. Vi vill inspirera till samtal, uttryck och handling - till att söka samverkan och nya möten. Ett rikt och levande kulturliv främjar demokratin och stimulerar människor att på egna villkor skaffa sig ny kunskap och nå nya mål.

Folkbildningsforum är en fysisk mötesplats i Gävle. Här kan man besöka utställningar, lyssna på ett framträdande eller ett föredrag, se teater - eller delta i en studiecirkel, kurs eller ett möte.

Det finns dock ett nätverk av fyra studieförbund inkl. föreningar som utgör stommen i verksamheten och en struktur för samordningen och driften.

Vi som hjälps åt att driva Gasklockorna lokaler ( Lilla Retorten, Stora Retorten och Mätarhuset) vill göra plats för fler genom att vi breddar både deltagande och publik - som ska spegla de människor som bor i Gävle. Det ska vara en plats präglad av tillgänglighet för alla.

Det tror vi på!